Структура на компанията

  Генерален Директор Заместник генерален директор Стратегия и адмимнистрация Заместник генерален директор Експлоатация Отдел Управление на човешки ресурси Отдел Правен Отдел Връзки с обществеността и протокол Отдел Финансов контрол  и вътрешен одит Отдел Директор Финанси и управление на собствеността Отдел Директор Обществени поръчки и административно обслужване Отдел Директор Стратегическо развитие и инвестиционни проекти Главен ревизор Директор Управление движението на влаковете и капацитета Директор Железен път и съоръжения Директор Сигнализация и телекомуникации Директор Електроразпределение