Общи документи и връзки

21.09.2016 г.

 

„Услуги“, финансирани със средства от “Механизма за свързване на  Европа с ЕК“,  които ДП НКЖИ възнамерява да открие.

27.02.2015 г.

Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО

27.02.2015 г.

Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 6

Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 5

Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 4

Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 3

Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 2

Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 1

Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО услуги

Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО

Предварително обявление за обществена поръчка

02.03.2016 г.

Предварителните обявления  за всички процедури за възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения, които ДП НКЖИ възнамерява да открие през следващите дванадесет месеца
Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 1
Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 2
Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 3
Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 4
Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 5
Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 6
Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Строителство 7
Предварително обявление за обществена поръчка Строителство 1
Предварително обявление за обществена поръчка Строителство 2
Предварително обявление за обществена поръчка Строителство 3
Предварително обявление за обществена поръчка Строителство 4
Предварително обявление за обществена поръчка Строителство 5
Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Доставки
Предварително обявление за обществена поръчка Доставки
Обявление за предварителна информация директива 2004/18/ЕО Услуги
Предварително обявление за обществена поръчка Услуги

27.02.2017 г.

Предварителни обявления  с обект „Услуги“

Предварителни обявления  с обект „Строителство“

 

09.03.2017 г.

Предварително обявление,  с предмет: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас“ по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“


17.03.2017 г.

 

Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София – Волуяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“
Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември
Модернизация на железопътен участък Елин Пелин - Костенец - по обособени позиции
Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“

15.05.2017 г.

Предварителни обявления  с обект „Доставки“

16.05.2017 г.

Предварителни обявления  с обект „Услуги"

17.05.2017 г.

Предварителни обявления  с обект „Строителство“

18.05.2017 г.

Предварително обявление  с обект „Строителство“

 

28.12.2016 г.

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, изм. и доп. с Протокол № 32-12/16 от 20.12.2016 г. на УС, в сила от 20.12.2016 г.

04.11.2016 г.

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура от 03.11.2016 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори в Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура"  от 06.01.2016 г. (отм.)

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори в Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура"  от 13.01.2015 г. (отм.)

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори в ДП "НКЖИ" от 01.10.2014г.  (отм.)
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори в ДП "НКЖИ" до 01.10.2014г. (отм.)

 

Връзка към АОП - www.aop.bg