НКЖИ с 3 проекта по Механизма за свързване на Европа

В рамките на набирането на първите покани по МСЕ НКЖИ кандидатства с три проектни предложения, едното от които за техническа помощ, съобщи за "Икономика" генералният директор на предприятието инж. Милчо Ламбрев

Линк към сайта