СЕРТИФИКАТИ В СФЕРАТА НА „ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“ БЯХА ВРЪЧЕНИ НА СЛУЖИТЕЛИ НА НКЖИ

Днес, 11.04.2016 г. (понеделник), в централната сграда на БАН, 50 служители на НКЖИ получиха професионални сертификати за придобити знания и умения в сферата на „Енергийната ефективност“.

Удостоверенията бяха връчени от акад. Чавдар Руменин – ръководител на проект „Норвежкият опит за устойчива енергетика и околна среда в България – повишаване на административния капацитет на българските държавни и местни власти в сферата“ към Института за системно инженерство и роботика (ИСИР) към БАН.

 

Проектът  е класиран от Министерството на енергетиката на първо място сред 30 други проектни предложения в сферата на енергетиката. Основен принос за този успех има опитът на българските експерти от института и техните норвежки колеги от компания GK Norgre - лидер в изпълнението на екологични проекти в Скандинавия.

 

Проектът е финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова схема „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет, свързан с мерките за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“.

 

Съвместната работа допринася за укрепването на двустранните взаимоотношения между Кралство Норвегия и Република България, чрез обмяна на опит и знания в сферата на околната среда, енергетиката, иновативните технологии и образованието.

 

Инж. Тони Грозданов – ръководител отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ в ДП НКЖИ, благодари за възможността служители на Компанията да участват в този проект, да усвоят част от норвежкия опит  в областта и да придобият знания за реализация в бъдеще.