Отвориха ценовите оферти за проектиране и строителство на железопътен участък София – Елин Пелин

Днес, 30.06.2016 г., в сградата на ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране  отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин, част от проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“.

 

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

 

  1. „КЕЛЕТ АБ“ ДЗЗД

 Техническа оценка: 39,24точки

 Предложена цена: 120 000 000, 00лева без ДДС (без непредвидени разходи)

 

  1. „ПОРР БАУ“

 Техническа оценка: 16,03точки

 Предложена цена: 151 989 346, 33лева без ДДС (без непредвидени разходи)

 

  1. Консорциум „ЕЛИН ПЕЛИН РЕЙЛУЕЙ 2016“ ДЗЗД

Техническа оценка: 18,72точки

Предложена цена: 253 000 999, 59лева без ДДС (без непредвидени разходи)

 

  1. Консорциум „ЩРАБАГ ЖП СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН“

Техническа оценка: 33,78точки

Предложена цена: 124 660 851, 00лева без ДДС (без непредвидени разходи)

 

 Модернизацията на железопътната отсечка София – Елин Пелин попада в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София  - Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”, която е част от направление София - Пловдив – Бургас.

 

Железопътната линия София-Пловдив е сред най-важните железопътни връзки в страната с важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща един от най-големите индустриални центрове – София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България.

 

Изпълнението на проект „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин, част от проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“ се осъществява със съфинансиране от Механизъм за свързване на Европа (МСЕ).