НКЖИ участва за поредна година в Деня на кариерата във ВТУ „Тодор Каблешков“

Експерти от НКЖИ представиха възможностите за кариерно развитие в структурите си пред студенти на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.

Форумът, организиран от ВТУ „Тодор Каблешков“, се проведе днес в София. Целта е да се даде възможност за среща между студенти и потенциални работодатели. ВТУ „Тодор Каблешков” е тясно свързано с развитието на железопътния транспорт в страната. Партньорството между Висшето училище и НКЖИ има дългогодишна история.

Служители от отдел „Управление на човешките ресурси“ на НКЖИ запознаха студентите от висшето училище с историята, основните дейности и структура на Компанията. Бяха представени възможностите за професионална реализация в системата, за успешно стартиране на кариерата чрез стажантската програма, програмата за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти от висшите учебни заведения в системата на НКЖИ  и др.

Своята професионална реализация в НКЖИ могат да намерят студенти, завършили специалностите „Комуникационна и осигурителна техника“, „Технология и управление на транспорта“, „Транспортно строителство“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Транспортна техника“, „Железопътна техника“, „Икономика на транспорта“ и „Транспортен мениджмънт и логистика“.

Като утвърден и практически доказан образователен и научен център,ВТУ „Тодор Каблешков” е предпочитан източник на кадри за нуждите на НКЖИ.

Участието на НКЖИ във форума традиционно премина при засилен интерес от страна на студентите.

 По време на събитието ректорът на учебното заведение проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова връчи на представителите на НКЖИ благодарствена грамота „за ползотворно партньорство и принос в професионалната реализация на студентите“.