НКЖИ въведе в експлоатация модернизирания прелез в кв. „Факултета“

От днес, 4 август 2015 г., едновременно с частичното възстановяване на движението на влаковете между гарите Захарна фабрика и Горна баня, е пуснат в експлоатация и прелезът в кв. „Факултета“, който е пресъоръжен от ръчна бариера с ел. задвижване в автоматично прелезно устройство. През времето на пресъоръжаване на обекта бяха извършени няколко кражби на магистрален кабел и временни връзки, което затрудни строително-монтажните работи. С модернизирането му се намалява времето на престой на пътните превозни средства, а чрез изградената система за видеонаблюдение и осветление ще бъде повишена сигурността на прелеза. Подменената  прелезна настилка осигурява комфортното преминаване на пътните превозни средства през него. Освен това, прелезът е разширен с 1.20 м. и са изградени нови подходи, с което се разширява и пътното платно и се подобрява разминаването на превозните средства.  

           

Ремонтните дейности по железния път в участъка, които Национална компания „Железопътна инфраструктура” извършва, продължават до 31-и август,  в интервала от 09:20 ч. до 14:20 ч.

 

 

 

 

Припомняме, че на 11 май т.г. ДП НКЖИ започна ремонт на железния път в участъка, поради което се наложиха промени в движението на някои влакове. В края на месец май движението беше прекъснато и за пореден път НКЖИ пристъпи към премахване на незаконно оформеното сметище в кв. „Факултета“. След почистването на всички битови отпадъци и канавки, се появи необходимост от изграждане на нови отводнителни съоръжения, извън предвидените по договор строително-ремонтни дейности. Поради това инцидентно се наложи прилагането на отговорни инженерни решения за укрепване на стабилитета на откосите по железния път, с цел гарантиране на сигурността на влаковото движение. Изградени са нови, покрити канавки за отводняване. Всичко това наложи удължаване на периода на прекъсване на влаковото движение от 8 юли до 3 август включително.