Комисия ще решава бъдещето на прелеза при село Бело поле

Генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) назначи комисия от експерти на Компанията, представители на МВР и Община Благоевград, която да разгледа възможността за закриване на прелеза в село Бело поле или пресъоръжаването му в автоматично прелезно устройство с електрически бариери.  

Прелезът е съоръжен с автоматична прелезна сигнализация – звукова и светлинна по Европейските стандарти и е IV-та категория пътна връзка.

На 02.04.т.г., на прелез в с. Бело поле, водач на автомобил преминава при редовно задействана сигнализация, червени мигащи светли, указваща приближаването на влак. Автомобилът е ударен от  бърз влак 5624, пътуващ по направление  Кулата – София. Вследствие на инцидента апаратурата на прелеза е повредена и сигнализацията не работи. 

Взети са незабавни мерки от служителите на НКЖИ, които правят всичко възможно за възстановяване действието на прелезното устройство до края на днешния ден.  

В момента движението на влаковете през жп прелеза в с. Бело поле се осъществява според правилата за безопасност на НКЖИ. Влаковете преминават с повишено внимание,  безопасна скорост от 15 км/ч. с готовност за спиране.

НКЖИ се отнася с огромна отговорност към ситуацията и работи в посока за предотвратяване други подобни инциденти.

­­­­­­­­____________________________________________

Ръководството на НКЖИ призовава водачите на пътни превозни средства да спазват правилата за движение по пътищата. Всяко неспазване на Закона за движение по пътищата и преминаване при спуснати бариери или задействана звукова и светлинна сигнализации, показващи приближаването на влак към прелеза, е риск за живота на водачите на превозните средства и техните спътници.