Експерти от НКЖИ обучиха над 200 служители от МВР и Агенция „Митници“ за безопасни условия на труд

Над 200 служители от Министерство на вътрешните работи и Агенция „Митници“ бяха обучени от експерти на ДП НКЖИ по здравословни и безопасни условия на труд. Проведените обучения са на база изготвено Споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Целта бе да се очертаят отговорностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, след като са оценени рисковете възникващи от дейността на работниците и служителите изпълняващи трудовите си задължения на територията на ДП НКЖИ.

В тази връзка в периода 18.07.-20.07.2017 г., в градовете София, Горна Оряховица и Пловдив бе проведено обучение по ЗБУТ на 66 служители от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. От 13.09. до 27.09.2017 г в градовете Русе, Кардам, Видин и Свиленград, както и на КПП Кулата и КПП Калотина бяха проведени съвместни обучения с 57 служители на Агенция „Митници” и 91 служители от Главна дирекция Гранична полиция.  

По време на презентациите бяха представени основните правила за безопасност, както и бяха раздадени наръчници с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа.

Като заключителен етап на обучението и по предложение на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ на 11.10.2017 г, в депо Мездра се извърши  съвместно практическо учение с цел отработване на въпроси по координация между двете структури.

С тези мероприятия освен, че се изпълняват законовите разпоредби, чрез  двустранно поетия ангажимент за взаимно информиране за възникнали непредвидени опасности се постига по- високо ниво на осведоменост и яснота за изискванията по здравословни и безопасни условия на труд.