В НКЖИ бе подписан новият Колективен трудов договор

Днес, 6.06.2016г , в Централното управление на ДП НКЖИ в София бе подписан новият Колективен трудов договор между ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” и синдикалните организации – СЖБ, СТСБ, НЖС “Подкрепа“, ФТР “Подкрепа“.          .

Новият Колективен трудов договор, който влиза в сила от 01 юни т.г., е резултат от  успешните преговори, проведени между ръководството на ДП НКЖИ и транспортните синдикати. В него са отразени исканията на синдикатите за плавно увеличение на трудовото възнаграждение за периода на действие на КТД и запазване на социалните придобивки и допълнителните плащания, разписани в досега действащия договор.

 

Новият КТД е съобразен с финансовите резултати на ДП НКЖИ, възможността на компанията да поддържа стабилност и възможност за инвестиции. ДП НКЖИ е един от най-големите работодатели в страната – в компанията са заети повече от 11 000 служители.